duminică, 8 iunie 2014

Ţara lui Gaiţă (2)


O carte de recitire
 
Liviu Antonesei

Pe vremea cînd mai citeam ziare – ba chiar și scriam în ele! – îmi fixasem un lot de editorialiști și comentatori pe care îi citeam constant. Uneori, unii ieșeau din echipă. Și mai rar însă, intrau alții, prospături, ca să spun așa. Viorel Gaiță a făcut mereu parte din lot, de la primele articole pe care i le-am citit. Nu, nu pentru că am coabitat niște ani în paginile Cotidianului într-una din cele mai bune versiuni ale ziarului, ci pur și simplu pentru că îmi plăceau comentariile sale, mereu cu miez, sau cu skepsys, cum ar spune cineva care-și caută formulele. Îmi plăceau, mai ales, pentru că nu comentau neapărat evenimentele curente, deși pleca uneori de la acestea, ci situațiile mai ample și personajele accentuate ale vremii. În al doilea rînd, îmi plăceau comentariile sale pentru că erau subîntinse ba de ironie, ba de un umor sănătos, care îi permiteau să evite patetismul atît de larg răspîndit. Or, singurul autor patetic pe care îl suport este CTP, pentru că are o expresivitate foarte plastică și un memorabil dar al formulei. Nu în ultimul rînd, citeam cu mare plăcere textele lui Viorel Gaiță pentru talentul să literar, nu aît de răspîndit pe cît ar trebui printre comentatorii, analiștii și canaliștii noștri, chiar în cele mai bune vremuri ale meseriei. De altfel, în opinia mea, singurul lucru care salvează de efemeritate un text scris pentru gazetă, dincolo de acuitatea observațiilor și calitatea analizei, este talentul. Pe care îl ai sau nu-l ai, restul se învață, talentul e un dat, poate chiar cu dar, dacă ești și puțin masochist! Viorel Gaiţă este un autor cu automatul mereu în poziţia de tragere, însă talentul, inteligenţa artistică îl învaţă să aibă mereu la îndemînă surdina, amortizorul, pentru că acesta este rolul pe care îl joacă umorul şi ironia în textele sale.


Dacă textele sale, recuperate acum, parţial desigur, între coperţile unei cărţi, ni se par şi acum actuale – mie aşa mi s-au părut acum, la recitire – se datorează în primul rînd talentului. Acesta oricum le-ar fi salvat. Dar mai este ceva şi anume norocul. Mă refer la norocul său de autor care rezidă în faptul cumva exotic că, în minunata noastră ţară, situaţiile se reiterează cu o obstinaţie demnă de o cauză mai bună, iar personajele par să rămînă etern aceleaşi, chiar dacă, uneori, se mai întîmplă să apară şi chipuri noi. E stranie, aş spune remarcabilă, dacă termenul n-ar avea o conotaţie pozitivă, capacitatea de auto-reproducere a politrucilor noştri, care a făcut ca „feminizarea” politicii să ne aducă în prim plan diverse Eba, Udrea, Ritzi e tutti quanti, iar „întinerirea” să ne procopsească cu alde Ponta, Boureanu, Şova şi restul junimii „de viitor”, deşi mental aparţin unei lumi pe care am fi dorit-o trecută. Sau bătrînii politruci i-au ales după chipul şi asemănarea lor, sau au dovedit o capacitate de modelare ieşită din comun. Norocul autorului, cum scriam, dar şi ghinionul nostru, al trăitorilor în Absurdistan, după excelentul pseudonim găsit acestor meleaguri de excelentul poet şi comentator Dorin Tudoran. Nu l-am amintit degeaba pe bunul meu prieten trans-atlantic, există o afinitate de structură între el şi autorul pe care am avut plăcerea să-l recitesc acum.

Trecînd din nou prin comentariile lui Viorel Gaiţă, mi-au fost reconfirmate două concluzii pe care le formulasem, măcar mental, mai de mult. Prima este aceea că, de la bun început şi pînă la începutul crizei economice şi al mogulizării presei – deşi nu neapărat simultane, cele două procese au acţionat, vorba clasicului marxist Ion Iliescu, sinergic –, comentariul politic a fost net superior politicii efective din România. Păcat că politrucimea noastră nu citeşte, iar cînd citeşte, este interesată mai mult de tabloide, că acestea au multe poze şi efortul e minim. Ar fi avut ce învăţa de la unii comentatori, dar cum ei se pricep la toate, nu învaţă niciodată nimic. A doua concluzie se referă la faptul că din asemenea culegeri de comentarii – am observat asta citind produse similare tipărite de Alina Mungiu, Dorin Tudoran, CTP şi alţii – aflăm mai multe despre lumea în care am trăit ultimul sfert de veac decît din recapitularea istoriei factuale sau a puţinelor analize specializate, deci de sociologie, politologie sau istorie recentă. Acestea surprind, cîteodată, scheletul acelor vremuri, culegerile comentatorilor par să aibă acces la întregul fenomen viu.

La naiba! Ar fi trebuit să public eu această carte! Ca editor, vorbesc, că n-am apucat încă să descopăr virtuţile inefabile ale plagiatului! Păcat că un plan editorial hipertrofiat şi complicatele calcule contabiliceşti m-au făcut să ezit pînă cînd autorul s-a adresat altei edituri. Asta este, mai şi pierdem! Cum nu sînt însă excesiv de egoist, felicit editorul pentru inspiraţie – poate şi curaj – şi autorul pentru această excelentă carte de recitire... Vînd bun la pupă, trăim încă în epoca Marinelului!


10 Mai 2014, în Iaşi


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu